DSCF4673

Vårt Gröna Arbetssätt

Vårt Gröna Arbetssätt 

För Skepparholmen är långsiktig hållbarhet inte bara en vision utan högst konkret. Vi arbetar strukturerat och engagerat med frågan, med fokus på hälsa och miljö.

Det säjs att ”en man som har planterat ett träd har inte levt förgäves”. I vårt fall är det träpatron Francke som i slutet av 1800-talet anlade en park med vackra ekar, lindar och bokar men också mer exotiska trädslag. Parken och vårt vackra läge mellan hav och sjö gör att naturen får stort utrymme. 

Vårt Gröna arbetssätt startade 2008. Vi har tre ISO-certifikat; 9001-kvalitet, 14001- miljö och 20121- Hållbarhet vid evenemang. Hotellet är miljömärkt med SVANEN, restaurangen är KRAV-märkt, restaurangen serverar MSC- & ASC- märkt fisk och stor del vegetarisk och ekologisk mat & dryck.

Vi eftersträvar en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Några exempel:

  • Energiförsörjningen är fossilfri. Bergvärme används till fastighet och pooler, biodiesel kompletterar. 
  • Fastigheten är från 60-talet men stora investeringar har lett till effektiv drift och vattenanvändning. 
  • Kemikalier används sparsamt och de produkter som används för disk och städ är miljömärkta. 
  • Tam-bikupa, ”Air Bee&Bee” för vildbi och blomrabatter främjar pollinering och biologisk mångfald.

 

Miljöpolicy

  • Skepparholmen erbjuder mötes- och hotellverksamhet, restaurang och spa till näringsliv och privatgäster. Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling både för Skepparholmen och för den miljö i vilken vi verkar. 
  • Skepparholmens anläggning och erbjudande ska anpassas till och utföras med hänsyn tagen till vår inre och yttre miljö. 
  • Vi ska uppfylla gällande myndighetskrav beträffande yttre och inre miljö vid allt tjänsteutförande. 
  • Vi ska även uppfylla de krav som ställs via miljömärkningarna SVANEN, KRAV, MSC och ASC.
  • Vi åtar oss att ständigt förbättra vårt arbetssätt genom att hushålla med resurser, använda utrustning och produkter som ger liten påverkan på miljö och förebygga föroreningar av miljön och ohälsa hos människor. I valet mellan två i övrigt likvärdiga produkter/tjänster ska alltid en miljömärkt produkt väljas. Om detta alternativ inte finns den produkt/tjänst med minst risk för förorening av miljön.
Bild6

Nyhetsbrev

Signa upp för vårt nyhetsbrev och ta del av fina erbjudanden och kampanjer!

E-postE-mail:

NamnName:

Skepparholmen Nacka
Franckes väg
132 39 Saltsjö-boo
Stockholm
08-747 65 00

Org.nr 556579-7619

krav
svanen-logga
ISO_9001_14001_20121ISO_9001_14001_20121_SV

Med hjärta för miljön

Vi vill att du och miljön ska må bra. Sedan flera år tillbaka bedriver vi ett aktivt och engagerat hållbarhetsarbete. Vi strävar alltid efter att minimera miljöpåverkan utan att göra avkall på kvalitet och service. Därför väljer vi leverantörer och produkter som åstadkommer minsta möjliga påverkan på miljön. Hotellet är kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och miljömärkt med Svanen. Dessutom är restaurangen Kravcertifierad.  Som första hotell i Sverige är Skepparholmen hållbarhetscertifierad enligt ISO 20121 - Hållbarhet vid evenemang. Standarden är global och ska leda till en mer hållbar verksamhet där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter beaktas vid genomförande av evenemang.

waves2-01