Pollinatörerna

IMG_9458 kopia.jpg

 En utställning av fotograf Helene Toresdotter

Det finns ca 1.25 miljoner kända djurarter på jorden, 75% är insekter. Insekterna spelar en viktig nyckelroll i all matproduktion, utan dem så kollapsar det globala ekosystemet. I serien vill jag sätta fokus på hur klimatet påverkar våra pollinatörer och oss, belysa insekternas betydelse för mänsklighetens överlevnad i förhållande till besprutning och miljöförstöring.

Världen över syns en alarmerande nedgång av antalet pollinerande insekter. Detta beror på att pollinatörernas livsmiljöer efter hand försvinner genom att människan brukar landskapet allt hårdare, genom till exempel jordbruk, användning av kemikalier som leder till klimatförändringar.

För blommor, frukt, kaffe, choklad, honung, jordgubbar, som vi kanske tar för givna, är pollinering en nödvändighet. Idag pollineras ca 90 % av alla grödor av djur. Men idag minskar de snabbt i antal, som en följd av klimatförändringar, jordbruk, sjukdomar och parasiter. Många insekter svälter ihjäl på grund av att vi odlar samma grödor på gigantiska arealer och att vi använder kemikalier i odlingen.

I Sverige säger Naturvårdsverket att en tredjedel av landets 300 arter av vilda bin riskerar att dö ut. En viktig orsak är bristen på lämpliga livsmiljöer. Naturvårdsverket föreslår en rad åtgärder för att gynna pollinatörer, bland annat översyn av miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet, som finansieras gemensamt av Sverige och EU och ska utveckla landsbygden på ett hållbart sätt.

Pollinatörer berör alla och alla kan göra en insats genom att tänka till, köpa ekologiskt odla växer som är rika på pollen, inte använda kemikalier som är skadliga, skapa miljöer för insekter i våra trädgårdar parker balkonglådor.

"Helene Toresdotter har under flera års tid arbetat med en fotografisk studie av pollinerare för att lyfta fram insekternas betydelse för mänsklighetens överlevnad i förhållande till besprutning och miljöförstöring."

Klänningen, som också finns i utställningen, är ett samarbete med modeskaparen Maxjenny för egna märket maxjenny! som har skapat färgstarka mönster av dessa bilder som applicerats på utsökt ’demi-couturetyg´.

CV för fotograf Helene Toresdotter

Pollinatörer, Verksförteckning