KRAV

KRAV-märkt restaurang

KRAV har i år skärpt kriterierna för sin miljömärkning. Därför är vi extra glada och stolta över att vi lever upp även till detta och att vår restaurang fortsatt är KRAV-märkt. Minst 20% av all den mat och dryck vi serverar är ekologisk och av dessa är minst 10% av dessa varor KRAV-märkta. Vi har även klarat granskningen för Hållbart Fiske och är fortsatt certifierade enligt MSC och ASC. 

För oss på Skepparholmen Nacka är långsiktig hållbarhet något konkret. Som gäst känner du redan vid mötet med receptionen av den lugna atmosfären och den omtanke som medarbetarna ger. Det är ingen tillfällighet, det är en fråga om ansvarstagande eftersom vi är medvetna om att vi dagligen påverkar människor och miljö, i närsamhället och globalt. Vi kallar det "Vårt gröna arbetssätt". Om du besöker oss som konferensgäst eller besöker vårt spa spelar ingen roll, vi erbjuder alltid en grön och hållbar upplevelse där ansvar för miljön, dig som gäst och våra medarbetare är ledstjärnor.

Som första hotell i Sverige är Skepparholmen sen år 2013 hållbarhetscertifierad enligt ISO 20121 - Hållbarhet vid evenemang. Standarden är global och ska leda till en mer hållbar verksamhet där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter beaktas vid genomförande av evenemang.

För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi efter miljöledningssystemet ISO 14001 och är miljömärkta med SVANEN. 

För att möta dina krav som gäst har vi implementerat ledningssystemen ISO 9001 och för att värna om våra medarbetare arbetar vi aktivt med CSR-socialt ansvarstagande. En del i vårt sociala ansvarstagande fokuserar på brandskydd, övrig säkerhet och tillgänglighet för gäster med olika funktionshinder.

Även om vi är en liten aktör kan vi påverka. Det gör vi bland annat genom att välja leverantörer med miljöprofil, respektera våra gästers integritet och underlätta för våra medarbetare att utvecklas. På detta sätt är ansvarstagande för en hållbar utveckling en naturlig del i vår dagliga verksamhet. 

Välkommen till oss! Vi får dig att längta tillbaka. 
 

Med på bilden är:
Restaurangchef Muda Press, Kökschef Daniel Engellau, VD Marcus Press, F&B-manager Lisa Lind och Administrativ chef Gunilla Strömberg Pettersson.