Vildbi

Våra flitiga bin

Visste du att vi har en bikupa på vår vackra udde? Vi är så tacksamma för dessa bin som är så ihärdiga och som gör så mycket nytta i naturen. Bina mår prima. Vi har precis fått rapport om detta från Charles från Biverket. Se nedan: 

”Låt mig berätta. Jag besökte kuporna i april för vårstädning och kupan var förvånadsvärt ren inuti. Oftast finns det ett par ramar som möglat pga av fukt, vilket tillsammans med några dussin döda bin brukar göra att man måste skrapa av hela insidan. Ingen lätt uppgift när det är kallt och man försöker hålla bina varma samtidigt. I år var det bara att skaka ut några torra bin och så var det klart! Samhället var starkt och drottningen levde. Jag lade in ett par foderramar (ramar med sockervatten-lösning) i fall det skulle bli bakslag i vädret (som det faktiskt blev) så att de inte skulle svälta ihjäl.

I början av maj satt jag på en extra låda, dvs man lyfter upp den befintliga lådan som har 10 ramar fyllda med pollen, nektar, honung och yngel och man ställer in en tom låda under den. (Tom i bemärkelse att ramarna är utbyggda med vaxceller men är tomma). Nu har er kupa 10 fyllda ramar högst upp och 10 tomma ramar längst ner. 

När bina gör honung förvaras den alltid högst upp i kupan, så yngel och pollen kommer att flyttas successivt neråt medan det fylls på uppifrån. Strax efter midsommar kommer jag att sätta på en till tomlåda, denna gång högst upp med ett spärrgaller mellan mellersta och översta lådorna. Spärrgallret gör att drottningen inte tar sig upp bland honungen och lägger ägg. Gör hon det blir det en salig blandning ägg, larvar, pollen, nektar och honung och då blir det omöjligt att skörda honungen.

De lådor som bara används till honung kallas för skattlådor och är oftast gjorda av ganska tunnt virke utan isolering; av estetiska skäl använder jag dock yngellådor dvs samma lådor som används i resten av kupan. En yngellåda är isolerad och ganska tung..ännu tyngre när den är fylld med honung..  fast bära på en låda fylld med 25 kg honung (in my dreams) är en trevlig uppgift!

Denna vecka har mycket slagit ut, syrén, fruktträd, klöver... men det regnar...det måste kännas ungefär som det gör för barn när Gröna Lund har planerats in sedan länge, och äntlingen när dagen-D kommer, så regnar det! Åtminstone kan barn ta på sig en jacka.. bina kan dock inte flyga mellan dropparna!

Varma hälsningar men önskningar om en riktigt fin sommar!

Charles"

Den fina illustreringen av ett vildbi är gjord av Emelie som varit Prayo hos oss. 💚🐝