Information & utökade riktlinjer med anledning av covid-19 

Vi vill att du som gäst ska kunna känna dig trygg när du vistas hos oss. Din hälsa och ditt välmående är vår högsta prioritet. Skepparholmen Nackas ledord för din säkerhet är ansvarsfullt, hållbart & omtänksamt. Vi fortsätter tänka på varandra och håller avstånd.

Här följer uppdaterad information om vad vi på Skepparholmen Nacka gör för att öka säkerheten. Vi vill att ett besök hos oss ska kännas tryggt. Därför ber vi dig läsa igenom nedanstående information innan du besöker oss. Självklart gäller även att man tar sitt eget ansvar genom att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man känner sjukdomssymptom.

 • Skepparholmen har sin verksamhet öppen. Vi anpassar, pausar och ställer om vår verksamhet enligt rådande riktlinjer för att minska smittspridning. 
 • Vi följer Folkhälsomyndigheten och VISITA:s rekommendationer. Trygg Hotellvistelse / Trygg Restaurangvistelse
 • Vi är utbildade, kontrollerade och godkända via Safehotels CovidClean™-certifiering. Se pressmeddelande här
 • Våra medarbetare är friska och tillämpar mycket god handhygien. All personal har tillgång till handsprit i direkt närhet till sin arbetsplats. Vi hälsar på varandra utan kroppskontakt. 
 • Plexiglas finns uppsatt vid receptionen i vår huvudbyggnad och på spa.  
 • Skyltar om att tvätta händerna och hålla avstånd om 1,5 meter finns i våra lokaler. Avstånd som bör hållas mellan personer för att undvika trängsel är markerade på golvet. 

        Restaurang

 • Glest möblerade matsalar där distansen mellan gäster är betryggande.  
 • Från och med den 15 juli får antalet personer i ett och samma sällskap uppgå till högst åtta personer.

        Städrutiner

 • Städrutiner på samtliga avdelningar har förstärkts med allt från extra rengöring av de ytor som berörs av våra gäster till att vi diskar nyckelkort till hotellrummen. 

        Möten 

 • Företag, föreningar och andra privata sammanslutningar får, precis som tidigare, arrangera möten för slutna sällskap med fler än åtta deltagare på hotell och konferensanläggningar.
 • Vi står fullt riggade för att löpande kunna genomföra integrerade digitala möten s k Hybridmöten. Våra Hybridmöten sker via enkel ”Plug- & Play”-teknik. Tekniken stödjer alla former av digitala videomötesplattformar som Zoom, Webex, Teams, Google Meet, Goto Meetings mfl. Detta är en av de anpassningar som vi genomfört med anledning av den rådande pandemin. 
 • Vi begränsar antalet gäster i konferenslokalerna med anpassad möblering efter rådande restriktioner. Här rekommenderar vi vår nya teknik för Hybridmöten där flera lokaler kan användas vid samma tillfälle för att minimera antalet deltagare i samma rum. Tekniken är inbyggd, kan startas på nolltid och inkluderar samtliga deltagare - både fysiskt och digitalt - på ett kvalitativt sätt. Referens från kund
 • Företagsgrupper kan boka egna lokaler och boende i avskildhet i Villa Torpa, Aquamarina samt konferenslokal Skeppet med tillhörande 23 hotellrum. 

        Hotellrum

 • För att minska eventuell smittspridning i samband med covid-19 städar vi ej de hotellrum där gäster övernattar mer än en natt. Detta för att du som gäst ska känna dig trygg hos oss och för att skapa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

        Spa

 • Redan sedan tidigare har vi hög kvalitet på vårt poolvatten med inbyggt skydd mot virus via reningsverk, filter, klor och UV-ljus.
 • Vi uppmanar våra gäster till dusch och ombyte på hotellrummen så att inte trängsel uppstår i våra omklädningsrum på spa. 
 • Dryck får ej intas vid våra pooler. Detta för att minska risk för eventuell smitta.  
 • Vi erbjuder digitalledda träningspass via Yogobe.

Vi fortsätter tänka på varandra och hålla avstånd även nu när restriktionerna har lättat. Rekommendationer och riktlinjer från myndigheter och regering kan komma att ändras och därmed även ovanstående informationen. Vid ytterligare frågor gällande de åtgärder vi vidtagit i förebyggande syfte hänvisar vi till vår försäljningsavdelning på 08-747 65 00 och info@skepparholmen.se 

Varmt välkommen! Vi får dig att längta tillbaka.